Cenník

Pokládka dlažby m2

príprava podložia, položenie, zvibrovanie

6-12€

Pokládka obrubníkov

cena za bm

5€

Rezanie dlažby

cena za bm

5€

Iné práce

hodinová mzda

5-10€